Privacyverklaring

RST Zorgverleners, gevestigd aan Thorbeckelaan 91, 3771 ED Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.werkenbijrst.nl, Burg. Kuntzelaan 27a, 3771 EP Barneveld, 0342 – 40 54 65
RST Zorgverleners heeft een Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@rstzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RST Zorgverleners verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht – Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RST Zorgverleners verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Godsdienst of levensovertuiging. Wij verzamelen deze gegevens omdat binnen RST Zorgverleners alleen personen werken die zelf een reformatorische achtergrond hebben en daarnaar wensen te leven. Zij onderschrijven uitgangspunten zoals deze omschreven zijn in onze ‘identiteit en drijfveren’. Je kunt hier meer over vinden op www.rstzorg.nl/Zorgverlener/Over_RST_Zorgverleners/Identiteit

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RST Zorgverleners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact met je op te nemen als:

 • je gesolliciteerd hebt op een functie
 • je hebt aangegeven dat je wilt dat onze organisatie contact met je opneemt
 • je jezelf hebt aangemeld voor een meeloopdag

Geautomatiseerde besluitvorming

RST Zorgverleners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RST Zorgverleners) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RST Zorgverleners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor een arbeidsovereenkomst, diverse correspondentie omtrent je benoeming, opleidingen en loopbaan een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. Dit gaat in na de beëindiging van je dienstverband. Gegevens omtrent je loon worden maximaal 7 jaar bewaard. Dit is een wettelijk verplichte termijn. De gegevens van sollicitanten die niet aangenomen zijn, worden maximaal 4 weken bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

RST Zorgverleners verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RST Zorgverleners gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RST Zorgverleners en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd (of verwerken) in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@rstzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

RST Zorgverleners wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RST Zorgverleners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via 0342 – 42 23 24 of via privacy@rstzorg.nl

Direct solliciteren?

Enthousiast geworden van RST of van één van onze vacatures? Solliciteer dan direct.