Verpleegkundig adviseurs helpen hun collega’s passende zorg te bieden

De zorg in Nederland is goed geregeld, maar de vergoeding ervan is soms enorm complex. Zeven wijkverpleegkundigen bij RST Zorgverleners zijn deze zomer opgeleid tot verpleegkundig adviseur. Zij adviseren, trainen en coachen hun collega’s bij het verlenen van passende zorg.

Passende zorg is eigenlijk niets anders dan “de juiste zorg op het juiste moment”. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het soms zoeken welke zorg passend is en wie ervoor in aanmerking komt.

Allereerst is er natuurlijk het medische aspect waaraan gedacht moet worden: welke zorg past bij de zorgvraag van de cliënt? Dit moet ook beoordeeld worden in het licht van de situatie van de cliënt en de maatschappelijke context. In hoeverre is de zorgvrager eigenlijk nog zelfredzaam? En wat kan RST doen om dit zoveel mogelijk te stimuleren, samen met mantelzorgers en andere disciplines?

Tenslotte moet uitgezocht worden van welke regeling(en) er gebruik gemaakt mag worden voor de financiering ervan. Bovendien kan de situatie van een cliënt van tijd tot tijd veranderen, waardoor weer andere zorg ingezet moet worden.

Wijkverpleegkundigen hebben sinds een jaar of vijf de taak om de beoordeling hiervan op zich te nemen en dragen dus een belangrijke verantwoordelijkheid. Naast verpleegkundige kennis vraagt dat bijvoorbeeld ook om kennis van wetgeving, diverse financieringsstromen en om een stukje ervaring. De verpleegkundig adviseurs hebben de taak gekregen om hun collega’s daarin te ondersteunen.

Van boven naar onder en van links naar rechts: Marlinde, Cora, Alice, Wieneke, Claudy (niet op de foto: Thea en Lisanne)

Ingeburgerd

De functie van verpleegkundig adviseur is nieuw voor RST, maar voorziet duidelijk in een behoefte. Marlinde Hordijk is sinds juni verpleegkundig adviseur en wijkverpleegkundige in Maranatha in Rijssen. Ze wordt steeds vaker gebeld door collega’s die advies nodig hebben. “Nu onze rol enigszins ingeburgerd geworden is, zie je dat veel collega’s ons weten te vinden.”

Wieneke Mulder is verpleegkundig adviseur en wijkverpleegkundige in Kootwijkerbroek. Ze geniet erg van haar nieuwe rol: “Het leuke is dat wij als verpleegkundig adviseur veel ruimte krijgen om zelf deze functie vorm te geven. We spreken nu vooral online af met collega’s, omdat we door corona geen trainingen in het land kunnen verzorgen. Soms voeren we online groepsgesprekken, en een andere keer spreken we één-op-één af met een wijkverpleegkundige om samen het cliëntenbestand door te nemen.”

Kritische vragen

Alice Compagner is net als Marlinde sinds de start betrokken. “Als verpleegkundig adviseur en wijkverpleegkundige in Staphorst probeer ik kritische vragen te stellen aan onze collega’s. Van tijd tot tijd gaan we met hen zitten om cliëntcases door te nemen.

Collega’s vinden die proactieve houding erg fijn. Als wijkverpleegkundige heb je normaal gesproken toch een solistisch beroep en dan is het prettig als je af en toe eens met een collega overleggen kan. Dat maakt de kwaliteit van de zorgverlening beter.”

Nieuwe collega

Het team van verpleegkundig adviseurs heeft ook onderling veel contact. “We zitten in de opbouwfase nu. Samen mogen we het wiel uitvinden en we hebben elkaar daarbij hard nodig.

Ook is er nog ruimte voor een of twee nieuwe collega’s. We zoeken nog een ambitieuze wijkverpleegkundige met ervaring en leiderschapskwaliteiten. Die kunnen we goed gebruiken om ons vak verder te ontwikkelen.”

Waarom zou je als wijkverpleegkundige verpleegkundig adviseur willen worden? Wieneke: “Het is de ideale combinatie van werken met cliënten en het coachen en adviseren van collega’s. Die mix maakt het werk boeiend en afwisselend. Als je breder wilt kijken dan het werk van wijkverpleegkundige alleen, is dit een mooie kans om door te groeien!”