Leidinggeven dicht bij de medewerker

Terug in de schoolbanken. Zo voelt het toch een beetje voor wijkverpleegkundige Alice Compagner. Samen met een aantal collega’s volgt ze het Management Traineeship Zorg en Welzijn (MTZW).

“Ik ben wel iemand die mezelf graag blijft uitdagen”, vertelt Alice. “Toen ik in 2012 afstudeerde ben ik eerst coördinerend begeleider geworden bij een andere zorgorganisatie. Vervolgens ben ik in 2015 overgestapt naar RST als wijkverpleegkundige in de regio Staphorst. Daarna ben ik ook betrokken geraakt als verpleegkundig adviseur. En nu dus het managementtraject.”

Alice: “Als wijkverpleegkundige sta je dicht bij de cliënt. Maar als teammanager ben je op een ander niveau betrokken. Je bent dan veel meer bezig om medewerkers te helpen hun werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen. Dat vraagt andere vaardigheden.”

Kijkje

Alice heeft een keer in de maand een lesdag aan de Christelijke Hogeschool Ede voor het traineeship. Doordat het traject in samenwerking met enkele andere (reformatorische) zorgorganisaties is opgezet, krijgt ze de kans om via studiegenoten ook daar een kijkje in de keuken te nemen. Dat zorgt voor nieuwe inzichten en meer betrokkenheid bij elkaar.

Alice: “We werken in verschillende modules. De eerste module ging over persoonlijk leiderschap en identiteit. Op dit moment volg ik een module over projectmatig werken binnen het zorglandschap. Daarnaast zijn er nog opdrachten om thuis te verwerken en opdrachten waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.”

Kijken naar jezelf

“Toen ik startte met het managementtraject was ik alleen nog wijkverpleegkundige, maar in januari ben ik ook gestart als teammanager bij RST. Een andere teammanager kijkt met mij mee als mentor.

Het voordeel van het leidinggeven in de praktijk is dat het leerrendement groter is. De meeste dingen die ik leer hebben direct betrekking op de dingen waar ik elke dag mee te maken heb.”

Alice: “In de eerste maanden heb ik veel moeten kijken naar mezelf als leidinggevende. Wat voor persoon ben ik? Waar liggen mijn sterke kanten en mijn valkuilen? Wie zou ik willen zijn en hoe kom ik daar? En: hoe kijken andere mensen naar mij? Wat voor persoon hebben de teams eigenlijk nodig? Ik vind het mooi om via dit traineeship de kans te krijgen om hier stil bij te staan omdat het me echt verder helpt in mijn werk.”

Mensenmens

Alice wil als leidinggevende dicht bij ‘haar’ medewerkers blijven staan. Het voordeel is dat ik direct vanuit de praktijk in een leidinggevende functie beland. Ik weet wat er speelt bij cliënten achter de voordeur en bij de teams.

Het zou goed zijn om die feeling te behouden. Leidinggevenden zouden eigenlijk af en toe eens praktisch op de werkvloer moeten kijken om te ervaren hoe dat is. Dat helpt om geen beslissingen te nemen die in de praktijk slecht uitpakken.”

Passende zorg

Over ruim een jaar hoopt Alice klaar te zijn en fulltime aan de slag te gaan als manager. “Ik ben dankbaar dat ik deze kans gekregen heb en ik wil me echt inzetten voor het toekomstbestendig maken van onze zorg.

Passende zorg is bijvoorbeeld een grote ontwikkeling waar we allemaal mee te maken krijgen. De uitdaging voor RST is om zorg te blijven geven die passend is, zonder ons zorghart te verliezen. We willen graag helpen, problemen oplossen, maar we moeten ook kritisch blijven kijken naar wat we doen en hoe we dat doen. Samenwerken met elkaar en met anderen uit de zorgketen is daarbij van groot belang. Ik hoop dat ik daaraan een stuk kan bijdragen.”

Op deze pagina wordt de volgende verpleegkundige vermeld:
Compagner – Jansen, A. (Alice)
BIG: 39915684230