“Bij RST krijg je een realistisch beeld van het werk in de praktijk”

Esther Breunissen

Door: Esther Breunissen

Op dit moment ben ik hbo-verpleegkundige student aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Afgelopen twintig weken mocht ik stage lopen binnen de thuiszorg. Terugkijkend op een leerzame tijd, waarbij ik veel mogelijkheden heb gekregen om mijn kennis en ervaring te ontwikkelen.

Dit komt met name door de begeleiding die ik ‘op maat’ heb gekregen van mijn werkbegeleider. Zij keek naar mijn persoonlijke leerproces, maar ook naar de verwachtingen die passend zijn bij een student in het tweede leerjaar.

Terugvallen

Als stagiaire kom je in situaties die je nog niet eerder hebt meegemaakt, dan is het fijn dat je op iemand kunt terugvallen en de situatie met elkaar kunt bespreken. Er is geen enkel moment geweest waarbij ik mij niet veilig voelde, vanwege het vertrouwen in mijn werkbegeleider en collega’s.

Tussentijds evalueren met de begeleider vanuit school, werkbegeleider en praktijkopleider is zinvol. Het zorgt ervoor dat je terug kunt kijken op je eigen leerproces en weet waar je op dat moment staat.

Passend niveau

Ik waardeer dat RST Zorgverleners er naar streeft om de studenten te begeleiden naar een passend niveau. Mijn werkbegeleider is wijkverpleegkundige en daarmee kreeg ik een realistisch beeld van mijn eventuele functie in de toekomst.

Via deze weg wil ik nogmaals mijn werkbegeleider, praktijkopleider en collega’s in de wijk hartelijk bedanken!