“De ondernemingsraad werkt echt als team aan de belangen van medewerkers”

Meedenken over strategische thema’s, informatie uit het werkveld ophalen en bijdragen aan betere besluitvorming. Het zijn een aantal belangrijke taken die de ondernemingsraad (OR) van RST Zorgverleners vervult. Lies Casteleijn is ambtelijk secretaresse van de OR en vertegenwoordigt samen met de OR-leden de ruim 1.200 medewerkers van RST.

De OR bestaat uit negen leden, die ieder onderdeel van de organisatie vertegenwoordigen. Maandelijks komen ze bij elkaar om te vergaderen. Ze bespreken wat er in het werkveld leeft en nemen besluiten. Als secretaresse ondersteunt Lies het gehele proces. Van een agenda opstellen en de mensen van de juiste informatie voorzien, tot notuleren en zorgen dat het jaarplan nagekomen wordt.

Hoewel de frequentie van vergaderen wettelijk verplicht is, maakt de OR dit interessanter dan slechts ‘een verplichting’. “Binnen de kaders proberen we het zo productief mogelijk te maken. We willen de bestuurder zo goed mogelijk voorzien en de belangen van de medewerkers zo goed mogelijk behartigen. En daar gaan we als OR ook echt als team voor.”

Betere besluitvorming

De leden van de OR van RST willen echt bijdragen aan betere besluitvorming. Zij kennen immers de praktijk van het werkveld en kunnen daarmee besluiten nemen die voldoen aan de behoeften die er spelen. Door middel van peilingen in de eigen teams worden deze behoeften concreet in kaart gebracht. Zo worden de voorstellen of wijzigingen vanuit het bestuur eerst getoetst voordat er een besluit wordt genomen. Naast de vaste leden is er ook een OR-netwerk, met leden die niet vast in de OR willen zitten, maar wel graag af en toe mee willen denken.

Met ervaring anderen helpen

Lies maakt al meer dan 12,5 jaar deel uit van de ondernemingsraad en is met haar ervaring inmiddels echt het gezicht.

“Ruim 12,5 jaar geleden ben ik via een stage bij RST in de OR gerold en ik ben nooit meer weggegaan. Het is erg afwisselend en ik vind het heel leuk om te doen. Met mijn ervaring help ik ook beginnende leden zich te ontwikkelen.”

Strategische blik op de toekomst

Binnen het team moeten deelnemers een zekere flexibiliteit hebben. Er verandert zoveel, dat je daar als lid flexibel mee om moet kunnen gaan. Zo blijft het bijvoorbeeld niet alleen bij een maandelijkse vergadering, maar komen er ook vaak vragen tussendoor, zeker nu met het coronavirus. Ook wordt de OR steeds meer betrokken bij strategische thema’s. “Voor sommige leden is dat echt een grote uitdaging. Daar geef ik dan een stukje coaching aan. Het is namelijk voor een zorgmedewerker niet altijd makkelijk om ook op strategisch niveau mee te denken.”

Binnen de OR wordt er veel nagedacht over de toekomst. Onderwerpen met betrekking tot bestaansrecht en identiteit zijn uitdagende vraagstukken. Maar ook financieringen bij gemeentes, die soms lastig te regelen zijn. Verder probeert de OR wervend bezig te zijn en staan een preventief arbobeleid en de zorgplicht hoog in het vaandel. “Iedere zorgsoort heeft z’n eigen dynamiek. Maar dat maakt het juist heel leuk.”

Sterke samenwerking in tijden van corona

De coronatijd heeft veel invloed gehad, op alle onderdelen van de organisatie. “Als OR moet je daarboven gaan staan: wat gebeurt hier nu en wat is er op dit moment het meest primair? Vanuit overleg hebben wij toen gezegd dat we duidelijke communicatie op één zetten. Iedereen moet weten wat er gebeurt en wat er van jou als persoon wordt verwacht. Daarnaast was onze prioriteit dat iedereen werd uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen. De bestuurder heeft aangegeven hierin volledig voor de medewerkers te gaan. En wij hebben vanaf dag één ook nooit een tekort aan beschermingsmiddelen gehad. Dat vind ik echt heel mooi.”

De ondernemingsraad en de bestuurder waren niet alleen op dit thema een sterk team, maar ook daarbuiten weten ze elkaar goed te vinden. “Onze bestuurder is heel transparant. Dat is echt een zegen.”

Geen heerschappij, maar medezeggenschap

Officieel mag een ondernemingsraad ook bepaalde besluiten blokkeren. Dit is echter niet de visie van de OR van RST. “We vinden het mooi om onze stem op een dienende, Bijbelse manier in te zetten. Niet door over elkaar te heersen, maar juist door elkaar te dienen. Dat is ook mijn persoonlijke beweegreden. Goed luisteren naar elkaar is daarbij heel belangrijk.”