“Als iedereen op zijn eigen manier bijdraagt, doe ik mijn werk goed”

Marita van den Bosch werkt al een aantal jaren bij RST Zorgverleners. Begonnen als leerling-wijkverpleegkundige, doorgegroeid naar wijkverpleegkundige en nu verpleegkundig coördinator bij woonzorgcentrum Huize Eben-Haëzer in Wekerom. Een functie die geknipt is voor Marita, maar wat houdt die precies in?

Marita is nu ruim een jaar verpleegkundig coördinator bij Huize Eben-Haëzer. Een functie die er voorheen nog helemaal niet was. Marita legt uit: “Ik ben er eigenlijk zo ingerold. De vraag naar wijkverpleegkundigen op een VPT-locatie nam af, terwijl de behoefte aan iemand die sturing geeft op kwaliteit en inhoudelijk aansturing van het team en ontwikkelingen groter werd. Want hoe zelfstandig een team ook is, je hebt iemand nodig die knopen durft door te hakken. Zo is de functie van verpleegkundig coördinator ontstaan en ik kreeg de kans om deze rol te vervullen.” 

De werkweek van een verpleegkundig coördinator

De werkweek van een verpleegkundig coördinator is divers en elke week anders. Als verpleegkundig coördinator draai je elke week een dienst om de zorgbinding met je cliënten te behouden. De rest van de week ben je bezig met het monitoren van de cliëntzorg en ben je beschikbaar voor vragen van collega’s, zoals hoe om te gaan met complexe casussen of het begeleiden van terminale cliënten. Ook ben jij de persoon waarop het team kan terugvallen met problemen en inhoudelijke vragen. Je bent de persoon met de overkoepelende rol, de back-up, dat betekent dat je moet waarmaken wat je zegt en je er volledig voor inzetten. Dat geeft een stukje rust voor de cliënten en collega’s.  

Voor Marita is dat ook de charme van het werk als verpleegkundig coördinator. Je bent aanwezig op locatie, waardoor je de binding met je collega’s en de cliënten houdt. Toch ben je niet alleen bezig met de fysieke zorg, maar veel meer met coaching, ontwikkeling en verbeteringen van het team. Je bent de vraagbaak en kan sturen waar nodig.

Team en kwaliteit

Ook het verbeteren van de kwaliteit van het verpleegkundig proces behoort tot de taken. Hierbij kijk je naar wat er momenteel niet soepel loopt, waar verbeterpotentie ligt en wat innovatie nodig heeft. Dit proces doorlopen we als team, want het uitgangspunt blijft zelfstandige teams. Marita: “Ik ga dus niet voorkauwen hoe het moet, maar probeer bewustwording te creëren over het eigen handelen bij het team.” Je vertelt niet hoe het anders moet, maar werkt samen aan verbetering. Zo kan het team  door een stukje bewustwording, hulp en coaching de kwaliteiten beter inzetten.

Neem bijvoorbeeld het teamplan met daarin de projecten die gedaan moeten worden voor Huize Eben-Haëzer. Eén persoon kan niet alle projecten op de schouders nemen, dus als team moesten we dit anders aanpakken. We zijn toen met alle medewerkers bij elkaar gaan zitten en hebben besproken waar we aan moeten werken. Het werd een soort workshop waarbij we in groepjes nadachten over prioriteiten en onderwerpen. Met de acties die hieruit kwamen is een lijst gemaakt en de collega’s gevraagd wat ze willen oppakken. De meeste collega’s hebben nu een project of aandachtsveld waar ze aan werken.  

Wat ik mooi vind om te zien is dat iedere medewerker een eigen project heeft, of het nu een huishoudelijk medewerker, gastvrouw, helpende, verzorgende, leerling of verpleegkundige is: iedereen draagt bij op zijn eigen manier. Als iedereen op zijn eigen manier bijdraagt, doe ik mijn werk goed!

Toekomst van de verpleegkundig coördinator

Ik ben als verpleegkundig coördinator betrokken bij veel projecten, zo werk ik veel samen met de collega’s van Kwaliteit & Beleid, ICT, de teammanager, maar ook met collega’s van andere VPT-locaties. Op deze manier blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen daar en delen we waardevolle inzichten onderling. Voornamelijk de inzet van zorgtechnologie is een onderwerp waarin we veel van elkaar kunnen leren; het blijft ook voor ons een lerend proces. Zo zijn we nu aan het onderzoeken hoe we een GPS-horloge kunnen inzetten om onze bewoners meer vrijheid te geven en ons personeel efficiënter in te kunnen zetten.

Bij een VPT-locatie moet je met die technologieën toch weer anders omgaan dan in de wijk. Maar juist omdat het een andere manier van werken vraagt, heeft een VPT-locatie enorm veel ontwikkelmogelijkheden! Zo zijn we ook gestart met het project ‘Waardigheid en Trots’, hierin zijn we bezig met het professionaliseren van de VPT-zorg. Dit is een leuke uitdaging om samen met de andere VPT-locaties mee bezig te zijn.

De charme van VPT

Een VPT-locatie is anders dan thuis wonen en zorg krijgen. Het is echt een mooie manier van zelfstandig wonen, je krijgt benodigde zorg terwijl je in een fijne groep woont. Soms zijn we geneigd te denken dat het werkt als een verpleeghuis, maar de cliënten hebben een eigen kamer en kunnen zelfstandig eten, koffie drinken en bezoek ontvangen. Dit geeft ons werk ook wel een extra dynamiek.

Zo zat ik pas op kantoor te werken en een cliënt liep even heen en weer op de gang voor haar beweging; ik liep met haar mee naar de keuken om wat te drinken te halen. Daarna ging ik weer aan het werk en zij liep terug naar haar kamer. Toen zag ik een medebewoner achter haar aan lopen met een grote glimlach op haar gezicht. Ze klopte aan op haar deur en zei: ‘Bakkie koffie doen?’ Zo zaten ze samen op de kamer gezellig koffie te drinken. Dat zijn hartverwarmende dingen om te zien en te weten dat dat mogelijk is binnen Huize Eben-Haëzer. Daarbij laat het ook zien dat het goed is dat onze cliënten niet afhankelijk zijn van de zorg en zelfstandig dingen kunnen ondernemen.  Mooi hierbij is dat de mantelzorgers ook echt een grotere rol spelen; zo ondersteunen mantelzorgers zowel op individueel als op groepsniveau in verschillende zaken. Denk aan hulp bij een maaltijd, bij de koffie of bij  het bereiden van een kerstdiner. Dat is voor ons als zorg hartverwarmend om te zien en voor de cliënten erg fijn om op deze manier samen te zijn!

Ben je geïnteresseerd in de functie van verpleegkundig coördinator? Kijk hier voor onze vacature in ’t Achterdorp in Barneveld!