Lid Raad van Toezicht

 • Barneveld
 • RST Zorgverleners is een landelijk werkende organisatie op het gebied van thuis- en kraamzorg en huishoudelijke hulp, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De circa 1100 medewerkers bieden cliëntgerichtheid en kwalitatief hoogwaardige zorg. RST Zorgverleners is er primair voor cliënten die bewust kiezen voor een zorgverlener met een reformatorische identiteit.

  Belangrijke speerpunten zijn identiteit en kwaliteit. Wat RST Zorgverleners betreft zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is juist deze identiteit die cliënt en zorgverlener dichter bij elkaar brengt en tot uitdrukking komt in de volgende kernwaarden: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, eerbied voor het leven, betrouwbaarheid, respect, dienstbaarheid, herkenbaarheid, professionaliteit en duurzaamheid.

  Wat gaat u doen?

  U bent als lid van de Raad van Toezicht mede verantwoordelijk voor het uitoefenen van goed toezicht. De uitgangspunten voor het uitvoeren van goed toezicht zijn beschreven in de Gouvernance code Zorg. RST hanteert deze als uitgangspunt. Met de Gouvernance code Zorg volgt RST Zorgverleners de zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

  Wat neemt u mee?

  U beschikt over ervaring als toezichthouder binnen de gezondheidszorg. U heeft professionele ervaring op het aandachtsgebied Human Resource Management (HRM) en organisatieontwikkeling. Gedacht kan hierbij worden aan relevante werkervaring op strategisch niveau als bestuurder of toezichthouder. Met gezag en overtuiging draagt u de reformatorische identiteit uit. Dit blijkt onder andere uit het meelevend en belijdend lidmaatschap van één van de reformatorische kerken.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Joke Overeem, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, tel 06 37 18 46 63. Uw sollicitatie kunt u voor 16 november 2019 verzenden aan RvT@RSTzorg.nl.

  De sollicitatiegesprekken zijn gepland op D.V. 20 november 2019.

   

  Downloads:

  documentDownload het profiel documentDownload statuut identiteit

  Direct solliciteren?
  Enthousiast geworden van RST of van één van onze vacatures? Solliciteer dan direct.

  Vacature delen: